Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni liczonych od momentu doręczenia zamawianych towarów.
2. Klient może skorzystać z gotowego formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Sklep Internetowy wraz z towarem albo z formularza umieszczonego w zakładce sklepu "Odstąpienie od umowy" i wysłać na adres: Firma Handlowa Goldmax, 58-533 Mysłakowice, ul. Włókniarzy 4/22 lub przesłanie stosownej informacji o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego: biuro@goldmax.pl
3.W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są na swój koszt zwrócić otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Sklep Internetowy zwróci Klientowi świadczenia pieniężne / koszt towaru plus najtańszy zwykły koszt dostarczenia przesyłki do Klienta oferowany przez Sklep Internetowy / przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Klient zobowiązany jest zwrócić towar na adres: Firma Handlowa Goldmax, 58-533 Mysłakowice, ul. Włókniarzy 4/22. Koszty zwrotu towaru ponosi klient.

Profesjonalna platforma sklepowa SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie